Logo
K-S Kalustokeskus Oy
Aki Salminen 0440 242 895
tarkastus@kalustokeskus.com

Sähkö­tarkastus

Suoritamme määräaikais- ja varmennustarkastuksia alle 1000V kiinteistöihin pääkaupunkiseudulla ja ajoittain Jyväskylässä. Toimipisteemme Helsingissä sijaitsee Roihupellon teollisuusalueella ja Jyväskylässä Seppälänkankaan teollisuusalueella. K-S Kalustokeskus Oy:ssä tarkastukset suorittaa valtuutettu tarkastaja Aki Salminen.

Sivuston tekstit ovat suuntaa antavia ja koskevat laitteisto luokkaa 1b pois lukien räjähdysvaarallisten- ja lääkintätilojen laitteistot. Tarvittaessa tarkista tietojen soveltuvuus ottamalla yhteyttä tai lukemalla laki tekstistä / asetuksesta.

Määräaikais­tarkastus

Määräaikaistarkastuksia on tehtävä yli 35A sulakkeella varustettuihin teollisuus-, liike-, toimisto-, ja maatalousrakennuksiin sekä näitä laajemmille sähkölaitteistoille vähintään 15* vuoden välein. Määräajoin tehtävä tarkastus varmistaa osaltaan asennusten turvallisuuden ja osoittaa mahdolliset kunnossapidon puutteet ennen kuin ne aiheuttavat sähköiskuja tai tulipaloja. Kunnossapidon ja määräaikaistarkastuksen laiminlyönti voivat vahingon sattuessa vaikuttaa vakuutusehtojen mukaisiin korvauksiin.

*KTMp 2004/335 $12 aiempi päätös antaa tarkastus väliksi 15 vuotta ja nykyinen sähköturvallisuus laki 1135/2016 $49 antaa tarkastus väliksi 10 vuotta. 10 vuotta on suositeltava tarkastus väli, mutta laki sallii ennen vuotta 2017 tarkastettuihin kiinteistöihin(1b) seuraavan määräaikaistarkastuksen väliksi 15 vuotta.

Tukes - Kiinteistöjen sähkökunnossapito ja määräaikaistarkastukset
Tukes-ohje 16/2017 Sähkölaitteistot ja tarkastukset