Logo
K-S Kalustokeskus Oy
Aki Salminen 0440 242 895
tarkastus@kalustokeskus.com

Varmennus­tarkastukset

Varmennustarkastuksen tilaaja on yleensä sähköalan ammattilainen. Varmennustarkastus tulee kiinteistön haltijan tilattavaksi, jos laitteiston rakentaja on estynyt tai laiminlyö varmennustarkastus velvollisuutensa. Varmennustarkastus on tehtävä kaikille uusille asennuksille ja kaikille merkittäville muutos- ja laajennustöihin, jos suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ( pois lukien 1 ja 2 asunnon asuinkiinteistöt ).

Teemme varmennustarkastuksia pääasiassa pääkaupunkiseudulla, jossa pystymme vastaamaan joustavasti ja nopeasti asiakkaan tarkastus tarpeisiin.

Teemme myös sähköalan ammattihenkilön* omassa tai lähisukulaisen hallinnassa olevassa asunnossa tekemien sähköasennuksien tarkastuksia.

*Vaatii kelpoisuustodistuksen www.seti.fi.

Vapaaehtoiset tarkastukset

Varmennustarkastuksia kysytään tosinaan asukkaiden toimesta omakotitaloihin ja asuinhuoneistoihin. Yleensä oikeampi vaihtoehto on vapaaehtoinen tarkastus. Vapaaehtoinen sähköalan ammattilaisen tekemä tarkastus on hyvä teettää asuinhuoneistoon säännöllisesti (10v) vaikka laki ei sitä vaadi. Yhteyttä kannattaa ottaa ainakin, kun sähköasennusten kunto epäilyttää, laitteesta saa sähköiskuja tai sulake palaa toistuvasti.

Vapaaehtoinen tarkastus voidaan sovittaa asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan ja tarkastaja voi toimia riippumattomana kolmantena osapuolena ( ei korjaustoimien myyjä ), kuten virallisissa tarkastuksissa tai voimme niin sovittaessa korjata pieniä vikoja heti tarkastuksen aikana ja suorittaa toimia esim. vaarallisen osan erottamiseksi sähköverkosta.